Upały pomagają

czas zbiorów
Czas zbiorów cd.
Lipiec 23, 2013
Koniec okresu wysadzeniowego
Listopad 8, 2013

Upały, które ogarnęły cały kraj, sprzyjają zasychaniu czosnku. Od wykopania czosnku do zebrania z zagonu, przy takiej temperaturze mija zaledwie trzy a czasem tylko dwa dni. Obecnie na rynku warzywniczym występuje sytuacja przepełnienia czosnkiem zimowym. Czosnek zimowy w tym sezonie, miał bardzo dobre warunki rozwoju i to doprowadziło do tego, iż podaż w tym roku jest wyjątkowo duża. Z drugiej strony mamy czosnek wiosenny, którego areał jest mniejszy w stosunku do lat ubiegłych, a przyczynę tego trzeba upatrywać w przeciągającej się zimie. To zaskutkowało tym, iż dużo osób zrezygnowało z późnego sadzenia czosnku wiosennego. Dokładniejsze informację, będę mógł przekazać około trzeciej dekady sierpnia, wtedy to zakończy się zbiór czosnku wiosennego i będzie można oszacować tegoroczne plony.