Koniec okresu wysadzeniowego

Upały pomagają
Upały pomagają
Sierpień 7, 2013
Święto żuru
Czerwiec 27, 2015

Nieuchronnie zbliża się koniec okresu wysadzeniowego czosnku zimowego. Stosunkując się do lat poprzednich, można stwierdzić , że ostatnie ząbki należało by wsadzić najpóźniej do połowy listopada. W tym roku, szczególną uwagę należało zwrócić na przygotowanie gleby pod uprawę czosnku. Dotyczyło to głównie gleb ciężkich, które zostały bardzo silnie zagęszczone przez bardzo intensywne opady deszczu w okresie wiosennym. Ziemia wymagała głęboszowania i głębokiej orki , przy tym należało zadbać o optymalną prędkość odkładania się skib oraz mieszania się gleby. Kolejnym ważnym elementem była uprawa pola agregatem, który pracował na maksymalnej głębokości roboczej. Te dwa kluczowe zabiegi miały napowietrzyć oraz odpowiednio spulchnić glebę przed wysadzeniem czosnku.