Analiza rynku

Święto żuru
Czerwiec 27, 2015

Analizując rynek warzywniczy, zarówno w ujęciu regionalnym jak i ogólnopolskim, można dojść do wniosku, iż czosnku wiosennego jest około 30% mniej niż w roku ubiegłym. Na razie ceny zarówno odmiany jarej jak i ozimej są bardzo zbliżone do siebie. Sytuacja zmieni się zapewne w przyszłym roku, kiedy to wzrośnie zainteresowanie czosnkiem wiosennym do sadzenia. Prognozuje się, że cena dobrego materiału nasadzeniowego, będzie od 10% do 20% wyższa niż w sezonie poprzednim.