Aktualności

Święto żuru

Największy gar żuru

W tym roku wspieraliśmy akcję - bicia rekordu Polski na największy gar żuru. Festyn z żurem w tle odbył sie w Brześciu Kujawskim 27 czerwca 2015 roku. Rekord został pobity! wynikiem 3800 litrów żuru. Do gara poza mięsem, przyprawami, zakwasem itp. trafił również czosnek wiosenny Jarus w ilości 15kg.

27 czerwiec 2015

Koniec okresu wysadzeniowego

koniec okresu wysadzeniowego

Nieuchronnie zbliża się koniec okresu wysadzeniowego czosnku zimowego. Stosunkując się do lat poprzednich, można stwierdzić , że ostatnie ząbki należało by wsadzić najpóźniej do połowy listopada. W tym roku, szczególną uwagę należało zwrócić na przygotowanie gleby pod uprawę czosnku. Dotyczyło to głównie gleb ciężkich, które zostały bardzo silnie zagęszczone przez bardzo intensywne opady deszczu w okresie wiosennym. Ziemia wymagała głęboszowania i głębokiej orki , przy tym należało zadbać o optymalną prędkość odkładania się skib oraz mieszania się gleby. Kolejnym ważnym elementem była uprawa pola agregatem, który pracował na maksymalnej głębokości roboczej. Te dwa kluczowe zabiegi miały napowietrzyć oraz odpowiednio spulchnić glebę przed wysadzeniem czosnku.

8 listopada 2013